Menu Zamknij

Polityka prywatności

Informacja Administratora Danych wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem danych osobowych jest Paperboard Sp. z o.o. z siedzibą w 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lok. U9;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Paperboard Sp. z o.o. z siedzibą w 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lok. U9;

3) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane np. firmom kurierskim dostarczającym zamówienia;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;

5) podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody, jednak nie krócej niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

6) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie danych osobowych wynika z zawartych umów.

Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.